Tabula Decimal és Laboratori virtual d'aplicacions informàtiques orientades a la captura, creació, edició, publicació, descripció, difusió, cerca i ús de continguts digitals

Atenció professors !

Les fitxes d'aplicacions contenen camps que només visualitzen usuaris registrats com professors o tècnics administradors. Connecteu-vos a Tabula o demaneu un compte per tal de poder accedir a tota la informació.

Sistemes de gestió d'arxius

ICA-Atom

Sistema de gestió d'arxius històrics desenvolupat pel Consell Internacional d'Arxius.

laboratori de pràctiques
Subscribe to RSS - Sistemes de gestió d'arxius