Tabula Decimal és Laboratori virtual d'aplicacions informàtiques orientades a la captura, creació, edició, publicació, descripció, difusió, cerca i ús de continguts digitals

Atenció professors !

Les fitxes d'aplicacions contenen camps que només visualitzen usuaris registrats com professors o tècnics administradors. Connecteu-vos a Tabula o demaneu un compte per tal de poder accedir a tota la informació.

Tesaurus

Tematres

TemaTres és una aplicació Web per a la gestió de llenguatges documentals. Es troba orientada especialment al desenvolupament de tesaurus jeràrquics, però també pot fer-se servir per desenvolupar estructures de navegació web, o com a complement per articular amb un gestor de continguts, biblioteques digitals o a una biblioteca tradicional per a la gestió de llenguatges documentals en ús.

laboratori de pràctiques

Aplicacions: 

Subscribe to RSS - Tesaurus